С. Воден – крепост на хълма “Стражата”


Описание и история

Крепост е имало на хълма “Стражата”, на 5.56 km югоизточно по права линия от центъра на село Воден.Издигната е на най- южния връх на дълъг рид. Той е с високи и стръмни склонове от всички страни. Най- достъпен е от север, където чрез тясна седловина се слива с останалата част от масива. Вероятно обекта е съществувал през османския период и по- точно по времето, когато са вилняли кърджалийски банди. Има голяма вероятност на върха да е имало укрепен обект и в по- старо време. На върха от космоса се виждат очертанията на две крепостни стени. Външната е с елипсовидна форма, разположена с дългата страна в посока север- юг. Максималните размери на обекта са 120х66 m. Вътре в него се виждат още една елипсовидна окръжност с максимални размери 58х46 m. На място обекта е напълно обезличен. На южния склон, на височина около 10-15 m над нивото на реката, се виждат военни окопи, направени от редени камъни без спойка, високи по около 1 m и широки около 2 m. Вероятно всички камъни от върха са прехвърлени на по- ниско равнище за построяването на окопите. В района южно от село Воден се пресичат няколко древни пътя, които идват от югозапад, юг и югоизток. Затова и района е силно укрепен. Всички пътища са били контролирани от множеството укрепени обекти в малък радиус от 2-3 km. Покрай хълма „Стражата“ е минавал пътя, който е идвал от „Константинопол“, стигал е до крепостта, върху която е построен средновековния, укрепен манастир „Св. Богородица“, а след това се е пресичал с другите два пътя.

Местоположение

Надморска височина: 434 m GPS координати: 42°01’33” С.Ш. и 26°55’15” И.Д.

Източници

М. Гърдев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.