С. Висока поляна – крепост Хисара

img 8600 scaled e1616423291609

55 / 100

Описание и история

Тракийска крепост има на връх „Хисара“, на 3.02 km южно по права линия от центъра на село Висока поляна. Изградена е на връх който се издига на около 300 m над река Арда. Склоновете му от юг и изток за отвесни и скалисти. От запад са много стръмни. Най- достъпна е от север по билото на възвишението. Седловината с която се свързва върха с останалата част от масива е тясна с групи скали по нея. Придвижването се осъществява в колона по един. Обекта се защитава от двойна, крепостна стена, изградена от ломени камъни без спойка. Приблизителните размери на укреплението са 65х65 m. От твърдината има отлична видимост на голямо разстояние. Ако е имало селище към обекта, то е било разположено на непристъпна, скална тераса, която се намира югозападно под крепостта. В ниското под нея има воден кръстопът- от север в река Арда се влива Перперешка река, а от юг- Буюкдере. Западно от водосливите е имало брод през реката от където в посока север- юг е минавал древен път. От върха има отличен визуален контакт с тракийските крепости на връх „Юмрук кая“ на изток, връх „Клисетепе“,  връх „Черковището“ на юг и крепостта при Иванци далече на северозапад. На запад е разположена крепостта „Мнеакос“/“Монек“.

Местоположение

Надморска височина: 507 m GPS координати: 41°38’46” С.Ш. и 25°30’47” И.Д.

Литература

Автори: д-р. Д. Димов и М. Гърдев

Видео

Comments are disabled.