С. Вишнево – тракийска крепост Градището


Описание и история

s vishnevo trakijska krepost gradishteto 5f43d162606edТракийска крепост Градището се намира на едноименния връх, на 1 km североизточно от махала Лисичек село Вишнево. На мястото бяха открити множество крепостни съоръжения, разположени на разстояние от около 1.24 km в дължина и затварящо площ от над 80 дка. По всяка вероятност тук е имало голямо тракийско укрепено селище, което се простира по цялата дължина на планински рид, който в основата си е заграден от реките Арда и Малка Арда. Склоновете на рида на юг, север и изток се спускат към двете реки и са изключително стръмни и на много участъци недостъпни. Малкото достъпни места са много стръмни и са преградени с преградни стени и крепостни съоръжения. Най- високата точка на възвишението се извисява над нивото на реките на 275 m. Обекта е достъпен единствено от запад, по билото на рида. До него води черен път идващ от село Дрянка за махала Лисичек, по който движението е възможно само от високо- проходима техника. От малка седловина, където пътят прехвърля планинския масив, по билото на изток се стига до самата крепост. Достъпът до самия връх “Градището”, където се намира цитаделата на крепостта, е възпрепятстван от множество преградни стени и обособени крепости, който са разположени една след друга. Същи така на две места естествения терен не позволява предвижването на повече от един, двама души в редица. Цитаделата е опасана от крепостна стена, следваща конфигурацията на терена и затваря площ от около 4 дка. Формата и е неправилна и наподобява трапец ориентиран югозапад- североизток с дължина 125 m и максимална ширина 45 m. От север и юг на основната крепост, се наблюдават останки от напречно и надлъжно разположени зидове, спускащи се на северозапад и на югоизток, който оформят втора, външна крепост на цитаделата с площ от над 7.3 дка. на североизток от цитаделата се забелязват още останки от крепостни зидове, които затварят друго крепостно съоръжение, която е защитавало подстъпите към крепостта от североизток.  Зидовете са градени еднотипно, с плочести камъни, без спойка. Поради стръмните склонове, които обграждат крепостта, крепостните зидове не са по- дебели от 1-1.2 m Нападалите борови иглички, шума и затревеността на терена пречат да се открият керамични фрагменти. Липсват следи от иманярски набези.

Планове
Градището - Вишнево.jpg

Местоположение

Надморска височина: 795 m GPS координати: 41°36’22” С.Ш. и 25°03’37” И.Д. 

Източници

Д-р Д. Димов
К. Василев
М. Гърдев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/3GJocJnp2Cwvpgrm7

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.