С. Пожарево – крепост в м. Постът


7 / 100

Описание и история

Антична крепост има в местността „Постът“, на 2.03 km североизточно по права линия от центъра на село Пожарево. Изградена е близо до брега на река Дунав, на военния, римски, крайдунавски път. Според К. Шкорпил укреплението е дълго 40 крачки в посока изток- запад и широка 35 крачки. Около обекта има изграден ров, с изключение от север. Още по негово време твърдината е била разорана от иманяри. Тук е открито част от трасето на античния, военен път и монети от Александър Македонски, както и римски такива. В момента теренът е изцяло залесен. В участък изровен от иманярите се вижда каменна основа на стена, а по бреговата ивица се намират отделни парчета битова керамика от тракийско и римско време.

Местоположение

Надморска височина: 35 m GPS координати: 44°03’53” С.Ш. и 26°43’19” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. – В: ИРАИК, 10. София, 1905.
Динчев, В. Тутракан в историческото развитие на Добруджа. Тутракан, 1995.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.