С. Узуново – крепост Голямото кале


Описание и история

Тракийска крепост Голямото кале се намира на едноименния връх, на 1.96 km северно по права линия от центъра на село Узуново. Възвишението е достъпно единствено от юг- югоизток, където посредством тясна седловина е свързано със съседния планински масив. От север, запад и изток възвишението е обиколено от реки. Непосредствено под върха на възвишението, западният склон става малко по- полегат. Осеян е с камъни, над които се набелязват останките на стена с дъговидна форма. В двата и края- югоизточния и северозападния се наблюдават най- големите струпвания на камъни. Стената е била строена по тип „сух зид” с необработени, ломени камъни. От изток стръмнината на склона не е налагала изграждане на стена. Крепостта вероятно е имала издължена в посока югоизток- северозапад овална форма. Входът и е бил от единствената възможна посока- югоизток. Вътрешното и пространство не е било голямо по площ и няма признаци да е било застроявано. Мястото се оказа твърде бедно на керамика. Откритите четири фрагмента от финна битова керамика не дават възможност за датировка. От мястото в посока североизток има визуален контакт с Калето при с. Новаково, Калето, Големия и Малкия хисар при с. Искра. Изграждането на крепостта е било продиктувано най- вероятно от необходимостта за контрол върху древен път идващ от юг, по течението на р. Арда, нагоре по р. Боровица, следващ Малката река, Стайка дере и неин ляв приток до подножието на връх „Домбал“. Част от този стар път още може да се види като се пътува между селата Жълт камък и Узуново. След като е прехвърлял превала под връх „Домбал“ пътят се е спускал надолу към низината следвайки десен приток на река Банска и самата река Банска, като е минавал в непосредствена близост източно от Голямото кале

Местоположение

Надморска височина: 843 m GPS координати 41°51’28” С.Ш. и  25°06’00” И.Д.

Източници

д-р. Д. Димов

Снимки

http://dimdimon.snimka.bg/travel/golyam … ovo.767222

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.