С. Църква – крепост


4 / 100

Описание и история

Антична крепост е имало вероятно в местността „Манастирските ниви”, на 0.66 km югоизточно по права линия от центъра на село Църква. Според Константин Иречек при село Църква, при Батовска река има основи на голямо четириъгълно градище, кголямо около 200 дка. Според разказите на местните, там било пълно с тухлени парчета, но нямало надписи. Камъните от крепостните стени били разграбени от черкезите за съграждане на къщите в село Оброчище. Наоколо около село Църква няма такива крепости с площ от около 200 дка. Ако е вярно твърдението, че твърдината е четириъгълна, то тогава тя е била изградена на равен терен, без да се търси природна защита за допълнително укрепяване. Което пък довежда до извода, че градежът е бил вероятно римски. В долината на река Батова, на левия ѝ бряг, в обработваем блок се забелязват от сателитна снимка очертанията на правоъгълник с приблизителни размери 120 m в посока северозапад- югоизток и около 235 m в посока югозапад- североизток. Може би тук се е намирала крепостта, за която говори К. Иречек. Другия вероятен терен е на 1.26 km югозападно по права линия от центъра на село Църква. Там виждаме оформен от храсти правоъгълник с размери 230х210 m.

Местоположение

Предполагаеми координати: Надморска височина: 27 m GPS координати: 43°24’27” С.Ш. и 28°01’09” И.Д.
или Надморска височина: 87 m GPS координати: 43°24’18” С.Ш. и 28°00’18” И.Д.

Литература

Иречек, К. Пътуване по България. София, 1974.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.