С. Храброво – крепост


5 / 100

Описание и история

Тракийска, антична и късноантична крепост има на 1.9 km югоизточно по права линия от центъра на село Храброво. На ръба на Добруджанското плато, ограничаващо от север долината на Батовска река, се разпознават незначителните останки на късноантично укрепление. То заема източната половина на скалист полуостров, образуван между почти отвесната стена на платото и един къс страничен дол. Укрепителната система е съвсем елементарна и се състои от дъговидно извит крепостен зид с дължина от около 100 m, преграждащ полуострова от склон до склон откъм единствената леснодостъпна северозападна страна. Зидът е почти напълно унищожен в резултат от системното заграбване на строителен материал. В днешно време той е запазен във вид на каменист вал с ширина 3-4 m и височина неповече от 1 m. На места пред фронта му личат останките на плитък ров, прокопан в скалната почва. Крепостната стена е била изградена от ломени камъни, споени с кал. По времето на траките (1 хилядолетие пр.н.е.) тук е имало тракийско светилище, като е твърде вероятно още по тяхно време да е била изградена стената. През късноримската епоха, северно от крепостта е имало неукрепено селище. Вероятно населението от селището е използвало мястото като крепост- убежище при нападение от неприятел, като се е наложило само възстановяване на по- ранната тракийска стена. На около 150 m пред крепостната стена в посока северозапад се забелязват останките на вал с още един ров, които преграждат полуострова от край до край. Те са с две чупки- северната извива на изток, а южната- на запад. Това е продиктувано от конфигурацията на терена. Дължината на преградата е около 130 m. Има голяма вероятност преградата да е защитавала и западната част на северната, защитна линия, която е по- достъпна в тая отсечка, т.е. да е продължавала на изток, на разстояние още от около 100 m. Има голяма вероятност върху късноантичната крепост през средновековието тук да се е образувало укрепено селище.

Местоположение

Надморска височина: 226 m GPS координати: 43°25’43” С.Ш. и 28°00’59” И.Д.

Литература

Торбатов, С. Укрепителната система на провинция Скития (края на III-VII в.). Велико Търново, 2002.
Автор: М. Гърдев

Планове

s hrabrovo krepost 5f413d0d2388e

Comments are disabled.