С. Тодорово – крепост


Описание и история

Антична крепост има на 3.88 km западно по права линия от село Тодорово. За да се стигне до нея трябва да се тръгне на север от село Горталово по река Чернелка, в посока към село Къртожабене. Крепостта е изградена е на десния бряг на река Чернелка, на платото над пролома, на една двойна, скална тераса. Тя е естествено защитена от север и юг с отвесни, скални склонове, високи 15-20 m. От запад е много достъпна по римския път, който минава северно под нея, на долната тераса. Твърдината има неправилна продълговата форма, ориентирана в посока изток- запад с максимални размери 75х15 m и площ от около 1 дка. Крепостни стени има изградени от север, запад и юг, макар че непосредствено до южната стена започват отвесни до 20 m скални склонове. Те се проследяват във вид на разсипи, но на отделни места са запазени градежи от дялан камък споен с бял хоросан. Тези градежи са запазени на височина от 0.5 m и са с видима дебелина повече от 1 m. От изток крепостна стена не е имало, там укреплението е защитавано от голяма скала. На терена на обекта се забелязват останки от основи на жилищни помещения, но не се забелязват фрагменти от керамика. На 113 m северно от нея, на левия бряг на река Чернелка, има още една крепост – „Провъртеника“, която е охранявала пътя от другата страна на пролома. Двете крепости са в пряка зависимост една от друга, като другата крепост е била обитаема и много по- голяма. Под северния, отвесен склон на укреплението се забелязват големи, издялани блокове, които може да са останки от някогашният мост на реката по който е минавал пътя. Споменатият стар път е перфектно нивелиран и изсечен в скалата, като малко преди укреплението се разделя на две. Едната му част продължава в южно направление по ръба на скална тераса, която е надвесена източно над укреплението. Другата част преминава северно и западно под укреплението, спуска се до реката, като прави обратен завой и по мост е преминавала от другата ѝ страна. От там, пътят е преминавал под съседната крепост „Провъртеника“.

Местоположение

Надморска височина: 145 m GPS координати: 43°20’17” С.Ш. и 24°32’58” И.Д.

Източници

М. Гърдев
Е. Минчев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.gr/2017/04/blog-post_41.html

Планове

К. Василев

Comments are disabled.