С. Таваличево – крепост Градище


Описание и история

Късноантична крепост “Градище” се намира на 2.58 km североизточно по права линия от центъра на село Таваличево, върху възвишение от Коневската планина, със стръмни скални склонове на юг, запад и отчасти на изток.
През 1975 г. в местността „Градище“ са проведени археологически сондажни разкопки от екип с ръководител Ал. Монев, които допълнително изясняват стратографията на крепостта и прилежащото към нея укрепено селище. Укреплението е разположено върху една скална тераса от южния склон на Конявска планина. Местоположението на крепостта и изгледът, който се открива от нея- като на длан се вижда цялата Кюстендилска котловина, красноречиво говорят за предназначението ѝ, а именно да служи за охрана на минаващите под нея главни пътища. От западната и южната страна крепостта е естествено защитена от непристъпни, почти отвесни скали. От изток и север е била оградена с дебела крепостна стена. Части от тази стена, стърчащи над земята, били заварени от акад. Й. Иванов в началото на XX в. Укреплението е имало правоъгълна форма с дължина от север към юг. Единственият подстъп към него е бил от север, където сега личи да е била издигната главната му защитна кула. Крепостта е заемала площ от около 3-4 дка и е била запълнена с отделни жилищни и стопански помещения. Снабдявала се е с вода посредством глинен водопровод от извора в м. „Манастира“ на 1 km източно. Във вътрешността са откривани долиуми, тежести от вертикален стан, монети от римската и ранновизантийската епохи и др. И днес на терена се среща изобилие на фрагменти от строителна и битова керамика. Предполага се, че крепостта и селището са били унищожени от мощен пожар по време на варварските нападения, разтърсвали Римската империя през IV в. Направените досега проучвания и събраните артефакти, по които се съди за живота и културата на древните поселници по тези места, са крайно недостатъчни. Провеждането на нови по- задълбочени проучвания ще спомогне за добиването на много повече знания, както и за разплитането на много въпроси, забулени в неизвестност.

Местоположение

Надморска височина: 1084 m GPS координати: 42°20’04” С.Ш. и 22°51’50” И.Д.

Източници

Дремсизова-Нелчинова, Цв. и Слокоска, Л. Археологически паметници от Кюстендилски окръг, София, 1978 г.
http://svetimesta.com/%D0%91%D1%8A%D0%B … avalichevo

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.