С. Свобода – крепост Хисартепе

С. Свобода - крепост Хисартепе

Крепост Хисартепе снимана от югоизток. Автор: М. Гърдев


69 / 100

Описание и история

Тракийска и антична крепост Хисартепе се намира на едноименния хълм, на 1.4 km югоизточно по права линия от центъра на село Свобода. Издигната е на конусовидно възвишение със стръмни и високи склонове, най- достъпно от югоизток, където чрез седловина се свързва с останалата част от масива. От югоизток, юг и запад е ограничено от потока Кърмажалар дереси, а от изток и север от река Буюк дере, които северозападно под възвишението се събират в една река.

Връх “Хисартепе” е стратегически, с широк обзор във всички посоки и на голямо разстояние, с изключение на изток. Вероятно след тракийския период е използван за наблюдение и сигнализация. Намира се повече на изток, отколкото на юг от село Свобода. Целият западен склон на масива „Дамбалък“ е набразден от ручeи и малки рекички. Някога, отдавна частично е бил терасиран.

В подножието на Хисартепе има руини на селце. Не се проследява запазен път до самата крепост. Твърдината е имала неправилна, правоъгълна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Крепостния зид се проследява под формата на насип. Изграден е от ломени и местни, вулканични камъни без спойка. Ако е имало спойка между тях, вероятно е била от кал. Той затваря пространство с приблизителни размери 71х27 m. От външната страна се забелязва трасето на още една защитна линия, която на места се е състояла от каменен зид, а на места вероятно от дървена палисада. Тя затваря пространство с приблизителни размери 126 m в посока изток- запад и 58 m в посока север- юг.

Във вътрешното пространство на Хисартепе има скупчвания на камъни и неравности, които свидетелстват за вътрешни постройки и сгради. На повърхността се срещат парчета от битова керамика от тракийския и античния период. Не се виждат фрагменти от фина битова керамика.

Укреплението Хисартепе се намира се в южната част на пръстена от крепости около Кърджали и има визуален контакт с всички останали крепостни съоръжения наоколо. Прави впечатление една неголяма седловина на североизток, която открива вид към “Моняк”. Седловината сякаш е специално изсечена за тази цел, макар че сигурно е природно оформена. От видяното на място изниква предположение, че както при „Кирсе тепе“ (недалеч от тук), крепостта Хисартепе е била построена от траките, но е била използвана и по- късно, с незначителни поправки и изграждане на постройки във вътрешното пространство.

Интерес представляват руините на селцето в подножието на възвишението. Определено те са много стари, но са били обитавани или ползвани като кошари и в по- ново време. По останките от зидовете на къщите може да се предположи косвено каква е била зидарията на крепостната стена. И те са зидани с местни, необработени камъни, а за спойка е ползвана кал. Ерозивните процеси по западния склон са свалили доста артефакти от крепостта на по- ниско ниво. На места по склона се намират фрагменти от фина битова керамика. На седловината от югоизток също е имало тракийско селище.

Местоположение

Надморска височина: 602 m GPS координати: 41°34’01” С.Ш. и 25°25’54” И.Д.

Литература

Автори: М. Гърдев и д-р Д. Димов

Видео

Comments are disabled.