С. Студен кладенец – крепост Гериш


Тракийска крепост Гериш се намира на едноименния хълм на 1.52 km югозападно по права линия от центъра на село Студен кладенец. Крепостта обхваща широко плато на билото на високо конусовидно възвишение с отвесни северни, източни и югоизточни склонове и много стръмни южни склонове.  От запад тясна и стръмна седловина отделя възвишението от останалата част на планинския масив. От там е било и най- достъпно укреплението. На 140 m източно от седловината, на билото на хълма, от където започва платото, се забелязват останки от преградна стена с дължина от 188 m.  Тя е запазена във вид  на разсип с ширина 10 m. Тази стена е преграждала единствения по- полегат достъп до крепостта от запад. От юг, също се забелязва стена. Южната стена продължава на изток и достига до отвесните югоизточни склонове. Стените на твърдината са градени от необработени камъни без спойка и по всяка вероятно, ако се съди по разсипа им, са били широки не по- малко от 3-3.5 m. За съжаление не са запазени следи от градежа. Укреплението е разделено на две части- основна и допълнителна. Основната има приблизителна форма на триъгълник, като обхваща цялото плато. Тя има максимални размери 306х132 m и площ от 26.3 дка. Допълнителното укрепление, е изградено южно под югозападната стена на основното и обхваща неправилно пространство по стръмният южен склон. Неговите западна стена е продължение на западната стена на основното укрепление. Съответно северната стена на допълнителното укрепление се явява южна такава на основното. Максималните размери на допълнителното укрепление са 97х58 m и площ от 3.6 дка. На терена не се забелязват следи от застрояване. От крепостта има пряка видимост с крепостта „Кечи кая“, на отсрещния баир и с тракийската крепост западно от с. Ст. Кладенец. Също така от Гериш се вижда като на длан и укреплението „Ефраим“ и има пряк визуален контакт с „Каябаши“ при с. Орешари и „Картал кая“ при с. Долно Черковище.

Местоположение

Надморска височина: 315 m GPS координати: 41°35’42” С.Ш. и 25°37’44” И.Д.

Източници

К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/LkxUJGy9iQCoAM6o1
https://haiduk-tourist.blogspot.bg/2017/11/blog-post_9.html?spref=fb
http://photo.qip.ru/users/pepopepopepo/200967345/

Планове

К.Василев

Comments are disabled.