С. Струпец – крепост Градище


Описание и история

Тракийска, антична и късноантична крепост Градище/Хисаря се намира на едноименния връх, на 1.92 km северно по права линия от центъра на село Струпец. Крепостта е изградена на скалист връх със стръмни склонове от всички страни. Крепостта е изградена на скалист връх с отвесни, скални, високи склонове от всички страни. Обекта е изключително трудно достъпен. Най- лесно до него се стига от изток, защото от тая страна много малко са бодливите храсти. Укреплението е с неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Тя е изградена от ломени камъни, споени с червен хоросан. Общите размери на укреплението са 90 m в посока север- юг и 216 m в посока изток- запад. Откритата керамика е от II-VI век. Открити са монети на Филип баща и Юлия Мамея. В момента запазени зидове от изток, юг и запад няма. По склоновете се среща много битова, дебелостенна керамика с примеси от пясък. Обекта е стратегически. Височината доминира над околния терен. От нея има пряка визуална връзка с всички околни крепостни съоръжения. Видимостта е голяма във всички посоки, като на запад е до 30 km, а на изток до около 70 km. От изток крепостта затваря достъпа до Задбалканските котловини.

Местоположение

Надморска височина: 445 m GPS координати: 42°37’51″С.Ш. и 26°06’09” И.Д.

Източници

Бънов, П. Крепости, църкви и манастири в Сливенско по записките на Г. Гюлмязов. ИМЮБ XVIII. Ямбол, 1955
М. Гърдев
 

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.