С. Старо село – крепост на вр. “Ала баир”


Описание и история

Крепост има на връх „Ала баир“, на 2.71 km северозападно по права линия от центъра на село Старо село. Върхът на който е разположена е куполообразен, със стръмни склонове във всички посоки. Най- достъпен е от югозапад и югоизток, по билото на рида. Той доминира над околността и от него има отлична видимост във всички посоки. На върха се забелязва очертанието на крепост с неправилна елипсовидна форма с приблизителни размери 170 m в посока югозапад- североизток и 110 m в посока северозапад- югоизток. Вероятно в твърдината има и вътрешно укрепление разположено в североизточната част на обекта. Вероятно крепостта е наследник на античния град, разположен югоизточно в равнината под възвишението.

Местоположение

Надморска височина: 532 m GPS координати: 42°35’31” С.Ш. и 26°07’09” И.Д.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.