С. Струпец – крепост Струпецко кале


Описание и история

Тракийска, антична и късноантична крепост Струпецко кале се намира на 1.88 km северозападно по права линия от село Струпец. Крепостта е изградена на скалист връх със стръмни склонове от всички страни. Най- достъпна е от изток, където е бил и входа на обекта. Твърдината е с приблизително неправилна, триъгълна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Тя е изградена от ломени камъни, споени с бял хоросан. Общите, приблизителни размери на укреплението са 139 m в посока север- юг и 161 m в посока изток- запад. Вероятно крепостната стена е била двойна. В момента на се забелязва много строителна керамика, разпилени камъни и бял хоросан. По склоновете ако се проведат разкопки по всяка вероятност има запазени зидове. Обекта е стратегически. От него има пряка визуална връзка с всички околни крепостни съоръжения. От изток крепостта затваря достъпа до Задбалканските котловини. Вероятно през всички периоди на съседния връх „Градище“ е имало наблюдателна кула.

Местоположение

Надморска височина: 395 m GPS координати: 42°37’44″С.Ш. и 26°05’57” И.Д.

Източници

Бънов, П. Крепости, църкви и манастири в Сливенско по записките на Г. Гюлмязов. ИМЮБ XVIII. Ямбол, 1955
М. Гърдев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.