С. Стоманево – кула


Описание и история

Сигнално- охранителна кула има на 0.57 km югозападно по права линия от центъра на село Стоманево. Тя е изградена върху малка заравнена площадка на склон, който се спуска в североизточна посока от връх „Малтепе“. От местоположението на кулата има много добра видимост в северна, източна и южна посоки, включително по течението на река Въча. Кулата е кръгла с диаметър 8-9 m, като стените и са запазени във вид на насип. Като се съди по останките ѝ може да се предположи, че цялата е била изградена от камък. Тя е издигната на около 0.53 km източно от другата кула в землището на селото. По всяка вероятност тази кула е изградена след като кулата под връх „Малтепе“ и тракийското, укрепено светилище на връх „Арсъзтепе“ са престанали да съществуват. Въпреки отпадналата необходимост да се контролират подходите към светилището е останала необходимостта от контрол на пътищата, които преминават през Родопите. Един от тези пътища е старият път от село Стоманево за град Девин, който преминава непосредствено в подножието на кулата. От нейното местоположение се открива много добър поглед върху голямо протежение на този път и в същото време не се налага персонала, който я обслужва да се изкачва високо на рида до местоположението на старата кула под връх “Малтепе”.

Местоположине

Надморска височина: 1180 m GPS координати: 41°48’19.5” С.Ш. и 24°25’00.5” И.Д.

Източници

К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/14GaJw5LXa8NscYi6

Comments are disabled.