С. Стан – крепост Малкото кале


7 / 100

Описание и история

Антична, късноантична и средновековна крепост, наречена “Малкото кале” се намира на 2.95 km северно по права линия от центъра на село Стан. Разположена е на скален нос, най- достъпен от север. Не е проучвана археологически. В крепостта и по склоновете под нея са откривани фрагменти от старобългарска керамика и няколко бронзови апликации, характерни за ІХ-Х в. Няма информация крепостните стени да са били използвани през ранното средновековие.

Местоположение

Надморска височина: 365 m GPS координати: 43°22’11” С.Ш. и 27°15’48” И.Д.

Литература

Рабовянов, Д. Извънстолични каменни крепости на първото Българско царство (IX- Началото на XI век). София, 2011.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.