С. Стан – землено укрепление


4 / 100

Описание и история

Средновековно, землено укрепление има при село Стан и заема широка равна тераса на левия бряг на Крива река. Селото се намира във вътрешността на обекта. Твърдината не е довършена. Построени са северната, източната и част от южната защитна линия, състояща се от ров и вал. Приблизителните размери са от север- 4010 m, от изток- 3480 m, от юг- 2630 m и от запад- 5280 m. са ограждаща площ от около 7000 дка. Северната линия е насочена към северната линия на Плисковското укрепление и в края на миналия век местните жители смятали, че те се съединяват. Североизточната линия има особено разположение. Тя следва подножието на стръмния скат на платото „Стана“. Североизточната отсечка се намира по двата бряга на река Капаклъдере и достига до покрайнините на село Стан. Източната отсечка пресича шосето Шумен- Варна и с южния си край достига до местността „Коджамезар“, северозападно от село Зайчино ореше. Южната отсечка е перпендикулярна на източната и се простира от северния склон на „Еневското възвишение“ до местността “Птича могила”, североизточно от село Енево, Шуменско. Земленият насип е широк до 15 m и е висок до 2.5 m. Ровът е с широчина 10 m и дълбочина 1.2 m. Най- добра точка за наблюдение е на 910 m от отбивката за село Стан, в посока Варна на пътя вдясно. Правата линия на вала си личи през нивата. Спуска се на 1.22 km в леко югозападна посока на юг от шосето. На същото място трябва да си личи и северно от шосето.

Местоположение

Надморска височина: 170 m GPS координати: 43°20’07” С.Ш. и 27°15’48” И.Д.

Литература

Петров, П. Образуване на българската държава. София, 1981.
Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.