С. Созополи – крепост Верия


Описание  и история

Късноантична и средновековна крепост Верия се намира в средата на вилна зона, на 2 km северозападно от центъра на село Созополи. Издигната е на платовидно възвишение със стръмни склонове, чиято югозападна страна се мие от водите на залива „Терманкос“. Възвишението е най- достъпно от североизток, където широка седловина го отделя от околния терен. В западната страна на хълма, точно над морето се издига висок и стръмен конусообразен връх. Крепостта обхваща целият хълм, като е съобразена с конфигурацията на терена. Формата на укреплението е неправилна, с максимални размери 240х123 m и площ от 20.6 дка. Крепостните стени са издигнати под ръба на венеца на хълма и се подпират на склоновете, като по този начин ограничават до минимум възможността за подкопаването им. Те са издигнати от всички страни с изключение на югозапад и запад, където брега се спуска в морето с отвесни до 25 m скални склонове. В по- голямата си част стените се проследяват под насипи с изключение на южният ъгъл, където останки се издигат на 2 m височина над терена. Освен този участък крепостни стени над терена се наблюдават и на северозападната страна, където археолозите са разкопали около 35 m от тях. Тези стени са запазени на височина от 1.5 m. Куртините са с дебелина над 2 m, като в тях се различават 2 строителни периода- късноантичен и средновековен. Късноантичният се вижда в разкопките на археолозите и представлява градеж в стил „опус микстум“. Той представлява добре подредени, средни по големина камъни споени с хоросан, примесен със счукана тухла и пояси от по пет реда тухли. По всяка вероятност тези крепостни стени са били разрушени до основи, тъй като те се забелязват само в най- долният пласт на градежите. Върху тях през средновековието са издигнати нови крепостни стени, които са градени от грубо подредени необработени камъни със спойка от бял хоросан с много едър пясък. За изравняване на градежите и за подравняване на стените са използвани големи количества строителна керамика, с която са попълвани фугите и процепите образувани от необработените камъни. Прави впечатление, че въпреки грубия начин на строеж, средновековния строител се е постарал да направи стените изключително здрави, използвайки непрекъснат градеж по цялата дебелина на стената, без използването на блокаж. По протежението на куртините се забелязват множество кули. По- голямата част от тях се проследяват под високи насипи. Археолозите са разкопали две от тях разположени на северозападната стена. Те имат трапецовиден план с височина 7.5 m, ширина на едната основа 6 m и ширина на втората основа 4.2 m. Двете кули отстоят една от друга на разстояние 6 m и плътно фланкират главният вход в укреплението. Този вход има ширина около 2 m. Следите на още един вход се различават на североизточната стена. Той също е защитен непосредствено от две кули. Плана на тези кули и входа не може да бъде определен без разкопки. Единствената друга кула, която се забелязва добре над терена, е разположена в най- южната част на крепостта. Тя се намира над морския бряг и защитава подхода към крепостта от югоизток. Тази кула има правоъгълен план и е вътрешна за куртината. Именно нейните стени се издигат на 2 m над терена. В западната част на укреплението в рамките на стръмният връх, който се издига там е оформена малка цитадела. Тя има неправилна форма с максимални размери 79х35 m и площ от 1.9 дка. Крепостната ѝ стена е една и е изградена изцяло от към крепостта. Северозападната ѝ крепостна стена е обща с тази на крепостта, а от югозапад тя е защитена от най- високите и непристъпни склонове които обикалят обекта. Тази стена също се проследява под насип. В средата на цитаделата личат останките на голяма, правоъгълна сграда. Целият терен на крепостта и на цитаделата е гъсто застроен. Навсякъде се проследяват неравности от останките на сградите. Намират се много фрагменти от строителна и битова керамика. Укреплението със сигурност е попадало няколко пъти в български ръце. Това е стнало по времето на Цар Симеон I Велики и по времето на Цар Иван Асен II. Много е вероятно първото овладяване на крепостта да е станало по времето на наказателните походи на кан Пресиан, когато вероятно късноантичните стени на крепостта да са били сринати до основи.

Местоположение

Надморска височина: 25 m GPS координати  40°17’21” С.Ш.и 23°07’35” И.Д.

Източници

К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/jik4KMdeE97JRGZe7

Планове

К. Василев

Comments are disabled.