С. Скобелево – крепост Момица


Тракийска и антична крепост Момино кале/Момица се намира на едноименния връх, на 1.5 km североизточно по права линия от центъра на село Скобелево. Крепостта се споменава от К. Иречек, а по- късно и от братя Шкорпил. Разположена е на висок, скалист и естествено недостъпен връх, източно от който минава потока Уручовица или Широковото, а от запад е дерето Маце дол. Върхът има неправилна продълговата форма с посока север- юг. Склоновете му са отвесни и недостъпни с височина от 15 до 70 m, с изключение на северната страна и югоизточната, където е бил и входът на крепостта. От височината се открива поглед към Тракийската низина, Средна гора и Стара планина. Крепостта има отлично стратегическо положение. Тя е заема южната част от възвишението и има максимални размери 108х85 m и площ от 6 дка. Поради недостъпните и стръмни склонове, крепостна стена е имало само от север и от югоизток, и на два малки участъка между скалите от юг и запад. Стената в северната достъпна част е била с дължина 82 m и широка 1.5 m. Стената е запазена под насип, като в иманярски изкопи се вижда, че е изградена от едри, необработени, местни камъни без спойка. На отделни места се виждат градежи споени с хоросан. На тази северна стена се забелязват основите на две полукръгли кули, които са подсилвали защитата. Една от кулите е издигната върху ниска скала, вписана в куртината на стената. Стената от югоизток е била подобна като размери на северната и също е запазена под насип. В нея е оформен входа към укреплението, в близост до голяма скала. До входа се достига през тясна изсечена в скалите пътека, която преминава покрай югоизточната стена и е била лесно защитима. Източно от тази пътека се простират отвесните склонове на възвишението, които са били допълнително препятствие пред евентуалния нападател. Северно от входа се издига голям скалист купен, който носи следи от сериозна обработка. Върха на скалата е бил подравнен и навсякъде се виждат следи от засичания, там където са били издигнати стените на някаква сграда. От запад на тази скала се забелязва изсечен вход със стълбище, който е водил във вътрешността на сградата. По всяка вероятност тя е била с култово предназначение. Целият терен е обсипан с фрагменти от фина и груба, битова керамика. По данни на Д. Цончев, който обикалял тези места през 1942 г., в крепостта са намерени фрагменти от сива тракийска керамика, късове от добре изпечени фини съдове от римската епоха, бронзов медальон от времето на Друз Нерон и две сребърни монети от „Тракийски Херсонес“ и гр. „Парион“. Вътрешността на укреплението е била гъсто застроена. Според предание, крепостта носи името си от това, че тук е управлявала мома и тя е водела защитата ѝ при нападение. Както показва строежа на добре запазените основи с две лица на крепостния зид и малкото намерени за сега находки, следва крепостта да се отнесе към началото на желязната епоха. Това укрепление е просъществувало и през римската епоха.

Местоположение

Надморска височина: 1208 m GPS координати: 42°00’40” С.Ш. и 24°32’38” И.Д.

Източници

Панайотов, Н. Гиздова, В. Мацанов, Б. Чакъров, Ив. Джамбов. РОДОПСКИ СБОРНИК IV. София, 1976 
К. Василев
М. Гърдев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2015/11/blog-post_2.html
https://goo.gl/photos/y25RcTR6DwQ3e5hA7

Планове

К. Василев

Comments are disabled.