С. Скобелево – крепост в местност Бейгирбелешсъртъ

С. Скобелево - крепост в местност Бейгирбелешсъртъ

Общ изглед на крепост в местност Бейгирбелешсъртъ


73 / 100

Описание и история

Крепост има в местност “Бейгирбелешсъртъ”/”Конски гръб” на 1.96 km източно по права линия от центъра на село Скобелево. Тя е издигната на продълговато възвишение от южните склонове на Стара планина, ориентирано в посока северозапад- югоизток. Възвишението е оградено от дълбоките проломи на реките Кисче дере от североизток и Юзек дере от югозапад и от по- високите хребети на височините “Голямо Тамаярду” и “Малко Тамаярду”.

Най- достъпна е от северозапад, където тясна седловина отделя възвишението от хребета на рида. Укреплението заема заравнена площадка с лек наклон на югоизток и има пурообразна форма. Максималните му размери са 77х19 m с площ от около 1 дка.

Крепостните стени са изградени по венеца на заравнената тераса, но днес те са напълно разрушени. Според А. Попов те са били градени от ломен камък споен с бял хоросан. При теренни обхождания от споменатия археолог, през 80-те години на XX век на обекта все още е имало запазени куртини с височина до 0.4 m.

От северозапад през седловината отделяща възвишението е бил издълбан дълбок ров, който и днес е добре запазен на терена. Над този ров твърдината е започвала с голяма и масивна многоъгълна кула. Тази кула на практика представлява цялата му северозападна стена. Днес тази кула се наблюдава под голям насип от ломени камъни покрити с пръст.

В югоизточния ъгъл на обекта А. Попов описва основи на помещение. Според нас, останките там приличат на втора отбранителна кула, вътрешна за стената. Наличието на такава кула не е лишено от логика. Въпреки стръмният склон, вторият най- достъпен подход до крепостта е от тази страна по билото на възвишението.

Керамиката, която се намира на повърхността на терена е основно груба битова със солиден примес от пясък. В историческата литература е наложено мнението, че твърдината е средновековна. Но от наличните останки днес без археологически проучвания, не може да с каже от кой период е било укреплението.

Западно, на около 10-15 m под крепостните стени минава стар път, чието трасе добре се проследява по цялата си дължина от равнината, до рида над обекта.

Местоположение

Надморска височина: 659 m GPS координати: 42°41’23” С.Ш. и 25°12’40” И.Д.

Източници

Попов, А. Крепости и укрепителни съоръжения в Крънската средновековна област. София, 1982

М. Гърдев
К. Василев

Снимки

Е. Минчев – С. Скобелево – крепост в местност Бейгирбелешсъртъ
К. Василев – С. Скобелево – крепост в местност Бейгирбелешсъртъ

Планове

К. Василев

С. Скобелево - крепост в местност Бейгирбелешсъртъ

План на крепост в местност Бейгирбелешсъртъ по А. Попов

Общ. Павел баняОбекти в БългарияОбласт Стара ЗагораЮгоизточна Б-я

Comments are disabled.