С. Скандалото – крепост Калето в м. “Кованджиите”


Описание и история

Тракийска крепост “Калето” се намира на 2.96 km източно по права линия от центъра на село Скандалото и на 1 ч. път в югоизточна посока от местността “Кованджиите” на билната част на хребета Ослар. Представлява площадка със стръмни склонове на север, запад и юг. Крепостта е обградена със зидове почти от всички страни. По- слабо на север където склона е най- стръмен. Запазената височина на зидовете е 1 m, а дебелината до 1.2 m. От изток където е бил предполагаемия вход, през 1996 г. все още са се забелязвали 6 стъпала, водещи към вътрешността на укреплението. Вероятно крепостта е временно или сезонно обитавана и е служила за защита на тракийското население. В ниската част на стръмните северни склонове се забелязват следите на широк път, водещ към нея.

Местоположение

Надморска височина: 1026 m GPS координати: 42°52’49” С.Ш. и 24°54’09” И.Д.

Източници

Христов, И. Антични и средновековни крепости в Централна Стара планина. В. Търново, 2007 г.

Comments are disabled.