С. Сираково – крепост Асара


Описание и история

Тракийска крепост Асара се намира на едноименното възвишение, на 1.49 km югозападно по права линия от центъра на село Сираково. Височината е южно от Хасковска река. Надземните останки от крепостта, известна още с името „Калето“ са градени от ломени камъни без спойка (суха зидария)- два реда концентрични стени, а в северния и северозападен край, на разстояние от около 30 m от външния пояс, личат следи от трета стена, запазена само в най- долните си части. Вътрешното укрепление (цитаделата), заема площ от около 2 дка. Стената тук е дебела около 2.6 m и е сравнително добре запазена, на места на височина над 1 m. На нея се забелязват останки от кули. Цитаделата е с приблизителни размери 37 m в посока север- юг и 62 m в посока изток- запад. Има елипсовидна форма, която от изток е присечена. Входът на цитаделата е от югозапад. Широк е около 1 m и е фланкиран от кула и стена, която го удължава от външната страна около кулата. Във вътрешността се наблюдават вдлъбнатини, разхвърляни камъни, иманярски изкопи, някои съвсем пресни. Създава се впечатление, че пространството някога е било застроено. Цитаделата е разположена екцентрично, западно. Руините от стените ѝ са внушителни. Градежът е бил от ломени, необработени камъни, значително по- големи по размер от тези на външната стена. На места, където иманяри са разчиствали валовете може да се види част от запазилия се сух зид. Във втрешната част на цитаделата навярно е имало постройки, съдейки по скупчванията на камъни и неравностите на терена. По повърхността и по протежение на валовете от двете стени няма останки от строителна керамика. Външната крепостна стена е по- тънка- до 2 m и загражда площ от около 10 дка. Входът е на по- достъпната страна, от юг. Керамиката откривана по повърхността е от втората половина на I хил.пр.н.е. Крепостта е внушителна по размери и е една от най- големите в Източните Родопи. Незаслужено е игнорирана от историци и археолози. Разположена е на възвишение, което грубо бих оприличил по форма на пресечен конус. Склоновете на възвишението отначало се издигат стръмно нагоре от приблизително 360 до 430 m надморска височина, след което стават доста полегати. Там, където се променя ъгълът на изкачване, по периметъра, се срещат групи скали с причудливи форми. Горната част на възвишението е почти равнинна. На около 75 m от скалите навътре са останките от външната крепостна стена. В най- източната и част има направен вход. Стената представлява вал от камъни, но на места се вижда и частично запазен градеж. Камъните от градежите са местни, от вулканичен туф. Входът на външната крепост е широк около метър и половина. От запад стената прави дъга и се допира в масив от практически отвесни скали в югозападна посока. На протежение от около 35-40 m скалите се явяват естествена преграда. Следва участък от около 50 m от юг, където не се виждат фортификационни съоръжения, след което отново се появяват руините на стената в южната и част. Външната, трета, крепостна стена следва контура на възвишението като описва елипса издължена в посока запад- изток. Да се говори категорично за местоположението на входа не може. Предполагаемо е бил от северозапад. Там склона е по- полегат и като че ли се проследява път, идващ от тази посока и допиращ се някъде между дъгата на стената от запад и скалния масив от югозапад. От крепостта има визуален контакт с “Калето” и “Гарваница” при с. Горно брястово, както и към обектите по поречието на Хасковска река от юг. От укрепеното пространство се спускат крепостни стени перпендикулярно надолу по склона на хълма, разделящи външното пространство на участъци, които се стесняват към върха. В момента те се проследяват под валове. Същите са забелязани в много други, тракийски обекти както в Южна, така и в Северна България. Те или са служили като разделителна линия от квартал до квартал, или са целяли нападащия противник към върха да бъде събран на куп и да му бъде разрушен нападателния строй, или са целели ако достъпа до обекта е спираловиден- да затрудни противника максимално при атака.

Местоположение

Надморска височина: 476 m GPS координати: 41°52’48” С.Ш. и 25°21’14” И.Д.

Източници

Аладжов, Д. Прочути, забравени, неизвестни крепости от Хасковския край. Хасково, 2001
Д-р. Д. Димов
М. Гърдев

Снимки

http://dimdimon.snimka.bg/travel/asara-s-sirakovo.741820

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.