С. Синеморец – крепост в м. „Голата нива“


Антична крепост има в местността „Голата нива“ на десния бряг на река Велека, на 0.59 km северозападно по права линия от центъра на село Синеморец. Тя е издигната на носообразно възвишение със стръмни склонове от югозапад, северозапад и североизток. Най- достъпна е от югоизток през широка седловина, която отделя възвишението от околния платовиден терен. Крепостта заема заравненото било на хълма, като има неправилна, елипсовидна форма, продиктувана от особеностите на терена. Укреплението e ориентирано в посока югоизток- северозапад с максимални размери 63х44 m и площ от 2.1 дка. Крепостните стени са градени от неоформени, ломени камъни за лице на стената, с пълнеж от по- дребен камък, всички споени с кал. Дебелината на стените варира от 1.1 до 1.4 m от към най- достъпната югоизточна страна. Именно от тази страна се намира и единствената крепостна кула. Тя е изградена в средата на югоизточната стена и е външна за куртината. Има правоъгълна форма с максимални размери 6.7х5.75 m. Установено е, че тя е имала 2 етажа и бойна площадка, като първият е бил изграден от камък, а вторият и бойната площадка вероятно от кирпич. Във вътрешността археолозите са разкрили основите на няколко сгради, включително и останките от църква, градена с ломени камъни споени с бял хоросан. Църквата и разкритите няколко гроба около нея се датират в XVIII-XIX в. Намерената керамика на терена е от два периода от II в.пр.н.е до I в. и от XVIII-XIX в. Укреплението е било издигнато през II в.пр.н.е., като извън градска вила на гръцки велможа с подчертано елинистичен произход. Почти всички артефакти намерени в обекта говорят за основно и единствено елинско обитание, свързано с гръцките колонии в близост. Обекта престава да съществува след I в., което се свързва с римското завоевание на тази част от Черноморието. През XVIII в. на хълма е била издигната църква и обслужващи сгради към нея, които просъществуват до средата на XIX в. когато са били разрушени.

Местоположение

Надморска височина: 11 m GPS координати: 42°03’51” С.Ш. и 27°58’19” И.Д.

Източници

Агре, Д. Археологически разкопки на селище в м. „Голата нива“ край с. Синеморец, община Царево, АОР 2007. София, 2008
Агре, Д. Дичев, Д. Археологически разкопки на укрепен дом в м. „Голата нива“ край с. Синеморец, община Царево, АОР 2008. София, 2009
К. Василев
М. Гърдев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.com/2015/08/blog-post_64.html
https://goo.gl/photos/c5RL9cxkYgnXF26T8

Планове

s sinemorets krepost v m golata niva 5fad7731d5909
К. Василев

Comments are disabled.