С. Сестримо – землен ров Прекопът


Описание и история

Землен ров Прекопът се намира на 1.63 km северно по права линия от центъра на село Сестримо. В днешно време от него е отцеляла отсечка дълга само 950 m. Не се знае каква функция точно е изпълнявал. Ето какво пише за обекта Иван Батаклиев: “Това е един стар ров- граничен окоп на Тракия, за който споменахме в общата част на труда и на който следите днес слабо личат в ораните ниви и ливадите, гдето едва показва дълбочи на 0.5 m и ширина 2-3 m. Не личи да е имало насип от едната или от другата страна на рова, каквито са случаите с пограничните окопи в Добруджа или в Тракия. Намира се западно и северно от селото между Крива река и притока ѝ Ошляк, но е по- близо до последния, над десния стръмен склон на долината му. Започва от стръмните склонове на Родопите, именно от този на височината “Петково гумно” и се спира до моста на Ошляк върху шосето от гарата за Сестримо, малко преди да се влее Ошляк в Крива река. Така „Прекопът”, както го наричат сестримци, има 2.5 km дължина и се простира в старата Момино- Клисурска повърхнина между Родопите и пролома на Марица.

Местоположение

Надморска височина: 514 m GPS координати: 42°13’43” С.Ш. и 23°55’17” И.Д.

Източници

Батаклиев, Иван. Пазарджик и Пазарджишко. Историческо- географски преглед. София, 1969 
М. Гърдев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.