С. Сеноклас – крепост Хисаря


Описание и история

Тракийска и средновековна крепост Хисаря се намира на 2.37 km западно по права линия от центъра на село Сеноклас. Изградена е в източната част на висок, скалист рид, издължен в посока изток- запад. На равнинно плато, е изградена една от най- големите тракийски крепости, достъпна само от запад. Твърдината има неправилна форма, като крепостната стена следва границите на платото. Обекта е с максимални размери 312х222 m и площ 53 дка. Цялата западна страна е преградена със стена, градена от ломен камък без спойка с дължина 247 m. Стената има форма на дъга, като започва от север на югозапад и постепенно извива на югоизток. Широка е 3.8 m, като на места е запазена до 1.5 m височина. В северозападния ъгъл на крепостта има скална група, в която опира крепостната стена. От източната страна на тази скална група започва северната крепостна стена. Тя е дълга едва 25 m и прегражда единствения сравнително лесен достъп до обекта от тази страна. Западната крепостна стена на юг завършва при малък отвесен скален склон. От югозапад на обекта, след отвесния скален склон и на известно разстояние от североизток укрепяването е продължавало вероятно с дървени палисади. От тези страни склоновете стават много стръмни и трудно достъпни, което не налага изграждането на каменна стена. Тези палисади не са били по- дълги от 70-80 m, като са достигали отвесните до 80 m скални склонове, които обикалят обекта от североизток, изток и юг. Крепостта има два входа, разположени на западната стена. Те са  фланкирани от перпендикулярни на основната куртина стени, които най- условно имат формата на буквата „Г“. Перпендикулярната част на тези фланкиращи стени имат дължина от около 10-12 m, а успоредните на основната куртина стени имат дължина около 16-20 m. Портите отстоят на разстояние около 60 m една от друга. На две изолирани скали във вътрешността на крепостта, както и на недостъпните скали от юг и изток, са издълбани трапецовидни ниши. Северозападно от крепостта има параклис, скалите около който са осеяни с ниши. Целият скалист терен от юг и изток в близост до отвесните скали носи следи от допълнителна обработка и култова дейност. Намиращата се на терена керамика е основно от I хил.пр.н.е. Крепостта е била важен културен, религиозен и военен център през V-I в.пр.н.е. и вероятно е просъществувала до края на I в. когато след идването на римляните е загубила своето значение. Тя се е намирала в зона на постоянни конфликти между оспорващите си правото да владеят Източните Родопи- държава на Одрисите и царството на Бесите. Крепостта е била частично поправена и използвана през средновековието, като по това време е служила за убежище на местното население при заплаха. То се е укривало зад здравите стени заедно с добитъка.

Местоположение

Надморска височина: 561 m GPS координати: 41°36’55” С.Ш. и 25°55’20” И.Д.

Източници

Аладжов, Д. Прочути, забравени, неизвестни крепости от Хасковския край. Хасково, 2001 
М. Гърдев
К. Василев
Д. Димов

Снимки

https://photos.app.goo.gl/7j9JLsajkPiy1abm7
https://haiduk-tourist.blogspot.com/2018/05/blog-post_15.html?spref=fb

Планове

К. Василев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.