С. Седларево – крепост Шейтан кале


Описание и история

Късноантична крепост Шейтан кале се намира на 3 km северозападно по права линия от центъра на село Седларево, срещу водослива на река Марешка, с левия и приток река Тръстеник. Изградена е върху възвишение, от всички страни защитено от стръмни скатове спускащи се към река Марешка и един неин безименен десен приток. От към югозапад тясна седловина свързва укреплението с останалия свят. Крепостта има неправилна форма с размери: дължина 94 m, ширина от 10 до 61 m и площ от 3.8 дка. Крепостната стена е изградена от камъни от дребнозърнес, песъчлив варовик по способа суха зидария, но в момента се проследяват под формата на разсип, като само на някой отделни места са се запазили част от зидовете на височина от 0.35 m. На 8 m пред западния зид е издълбан ров с ширина 8 m и запазена дълбочина от 3 m. Обекта има една порта разположена в средата на западната стена и фланкирана от правоъгълна кула издадена пред лицето на куртината с размери 10×6 m. В югозападния ъгъл на крепостта има следи от още една кула издадена пред куртината с неясен профил. На северозападния ъгъл на крепостта също се забелязват следи от кула, която най- вероятно е била вътрешна за укреплението. Стар път над потока Червеняшки дол свързва крепостта с билото на планината. Укреплението е служело за защита на Марешкия проход, да контролира пътищата по реките Марешка и Тръстеник и да брани северния подстъп към “Злото кале”.

Местоположение

Надморска височина: 300 m GPS координати 42°42’36” С.Ш. и 26°33’34” И.Д.

Източници

Лисицов, С. Укрепителна система на Гребенец планина и Марашкия проход през късната античност и българското средновековие. ИМЮБ, том XXIV. Сливен, 2009

Планове

20140929_122306.jpg

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.