С. Сърница – крепост Орлова скала

С. Сърница - Орлова скала

Крепостната стена на Орлова скала, проследяваща се под насип.


71 / 100

Описание и история

Тракийската крепост Орлова скала или известна още като “Доган кая” се намира в едноименната местност, на 3.25 km западно по права линия от центъра на село Сърница. Изградена е между две скални стени, високи по 11 m, дълги около 65 и 62 m и дебели около 23 и 21 m. Те се намират на рида „Кючук гюне“, който е част от масива „Калето“ и се спуска от запад на изток. От север е ограничен от река Узун дере, а от юг от река Олу дере/Величка.

Двете скални стени на твърдина Орлова скала са разположени в посока югозапад- североизток една спрямо друга. Укреплението е с неправилна, правоъгълна форма. Северната крепостна стена започва от изток от първата 11 m скала на запад, стига до една скала от която сменя посоката си под почти прав ъгъл и продължава на юг до втората 11 m скала. Тази стена е дълга около 35+40 m. На малък участък нападалите камъни са разчистени и може да се види частично запазен зид на височина около 1.20 m.

Южната крепостна стена на Орлова скала е дъгообразна и дълга около 51 m. Тя е разположена в посока югозапад- североизток. От западната страна на югозападната скална стена има още една крепостна стена, разположена под изпъкнала дъга в посока север- юг.

Общата защитена площ на Орлова скала е около 5 дка заедно със скалните стени. Върху тях има скални изсичания и са част от обекта. Битовата керамика е от новожелязната епоха (втората половина на I хил.пр.н.е.). Крепостните стени се проследяват под насип. Те са изградени от ломени камъни без спойка.

Според сведенията на местни хора и туристи от Хасково, в района на Орлова скала са намерени средновековни гробове. В горната част на едната скална стена има щерна за вода с кръгла форма и диаметър около 3 m. На нея има издълбан улей, насочен към вътрешността на обекта. Край щерната има остатъци от стълби изсечени в скалата, които са осигурявали достъп до водохранилището. Мястото изобилства от натрошена груба и фина битова керамика. Има и много останки от постройки. По скалите наоколо могат да се видят изсечени в скалите ниши.

Местоположение

Надморска височина: 575 m GPS координати: 41°52’07” С.Ш. и 25°15’10” И.Д.

Литература

Аладжов, Д. Прочути, забравени, неизвестни крепости от Хасковския край. Хасково, 2001.
Автор: М. Гърдев

Снимки

Снимки на крепост Орлова скала

План

Comments are disabled.