С. Садовец – крепост Садовско кале

С. Садовец - крепост Садовско кале

Запазената на 5-6 m протейхизма на крепост Садовско кале


75 / 100

Описание и история

Късноантична крепост Садовско кале се намира на 3.2 km югоизточно по права линия от центъра на село Садовец, в местността “Студенец”. Тя е изградена на левият, отсечен скалист скат на река Вит с отвесни склонове от югоизток, изток и североизток и много стръмни на север. Западните склонове са стръмни, но достъпни. Най- достъпна е от югозапад, където тясна седловина го отделя от останалата част от масива. През седловината е прокопан ров със значителна ширина. Дълбочината му в днешно време е до 2 m запазена.

Крепост Садовско кале заема платовидният терен на възвишението, като крепостни стени са издигнати само от достъпните югозападна, западна и северна страни. Формата на укреплението е неправилна, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Максималните размери са 73х25 m, а площта е 1.6 дка.

Крепостните стени на твърдината Садовско кале са с дебелина от 1.5 до 1.8 m и са градени от местен ломен камък, подреден по лица и споен със здрав бял хоросан. Пространството между лицата е запълнено с блокаж от по- дребен камък обилно споен с хоросан. Днес стените на укреплението са запазени на височина 2-3 m.

От запад и югозапад на укреплението е издигната втора крепостна стена – протейхизма. Тя е подсилвала защитата на укреплението от достъпните страни и има идентичен градеж и дебелина на основната крепостна стена. Максималните размери на Садовско кале заедно с протейхизмата възлиза на 83х39 m и обща площ от 2.6 дка. Днес стените на протейхизмата са запазени на височина над 5-6 m, a през 1934-1937 г. те са били запазени почти в началната си височина от 10 m.

В югозападният край на укреплението, на вътрешната стена е изградена масивна петоъгълна кула с неправилен план. Тя, заедно с протейхизмата са се извисявали над рова и са защитавали подстъпа към крепост Садовско кале от най- удобното за атака място. Кулата днес е със запазена височина от 3 m. Тя има изключително масивни стени с дебелина от 2.7 m и освен като основна защита за обекта е имала и важната функция да охранява и главният вход в него. Той е разположен от изток на кулата и е с ширина около 2 m. Входът в кастела умело е позициониран така, че целият подход към него да е защитаван от масивната кула. Аналогичния вход в протейхизмата е позициониран в най- южната точка на западната стена в близост до ъгъла с южната стена. От там подходът към главния вход преминава през цялата дължина на петоъгълната кула преди да завие на север и да навлезе в основното укрепление.

Крепостта Садовско кале е имала още един вход, който е разположен в северната част на обекта. Той представлява малка потерна, в основната западна стена с ширина не по- голяма от 0.8 m затваряна от масивна дървена врата. Вътрешността на твърдината е била плътно застроена. Забелязват се 17 на брой помещения долепени до западната стена на укреплението със самостоятелни входове. Тези помещения са представлявали казармите на разквартируваната тук войскова част. Близо до тях при извършването на редовни археологически разкопки в Садовско кале през 1934-1939 г. са разкопани още 5 сгради с неизяснено предназначение. Днес на терена ясно си личи, че има още не разкопани постройки.

В южната част на обекта между двете крепостни стени, долепено до вътрешното лице на протейхизмата археолозите са разкопали кръгло зидано огнище. От намерените около него артефакти е установено, че това е представлявала пещ за изковаване на оръжия и различни земеделски сечива.

В крепост Садовско кале, при разкопките са открити златни кръстове, сребърни пръстени и бронзови фибули типични за Източната Римска империя от V-VI в. Също така са намерени медни, сребърни и златни обеци, както и две абсолютно еднакви, плоски сребърни фибули, които безспорно се отнасят към съседните на империята в този период аварски племена. При разкопките са намерени множество триръби стрели с дълги опашки, които се приписват на аварските войници. Тази находка в обекта подсказва каква е била съдбата на крепостта Садовско кале в края на VI или началото на VII в.

Предвид находките, археолозите с голяма сигурност определят създаването на твърдината в периода V-VI век, вероятно по времето на император Юстиниан I, a разрушаването ѝ се преписва на аварите в края на VI или началото на VII век. Крепост Садовско кале, както и отсреща разположените „Кожухарско кале“ и „Големаново кале“ оформят солиден крепостен възел, който е защитавал важно пътно кръстовище в долината „Студенец“, като и укрепеното селище в нея.

Местоположение

Надморска височина: 153 m GPS координати: 43°17’16” С.Ш. и 24°22’47” И.Д.

Литература

Велковъ, Ив. Прочути крепости. София, 1938.
Динчев, В. Ранновизантийските крепости в България и съседните земи (в диоцезите THRACIA и DACIA) -В: Разкопки и проучвания. Кн. 35. София, 2006.
Митова- Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг. София, 1979.
Овчаров, Д. Византийски и български крепости V-X век. София, 1982.
Автори: К. Василев, М. Гърдев

Снимки

Снимки – крепост Садовско кале – К. Василев
Снимки – крепост Садовско кале – Е. Минчев

Планове

Автор: К. Василев

С. Садовец - крепост Садовско кале
План на крепост Садовско кале от Ив. Велков

 

Comments are disabled.