С. Черенча – крепост в подножието на в. Фисека


Описание и история

Тракийска, антична и средновековна крепост има на 2.93 km северозападно по права линия от центъра на село Черенча, в северното подножие на височината „Фисека”, на 130 m вляво от пътя Шумен- Търговище. Разположена е на връх, който е със стръмни склонове на север и на изток. От същите страни възвишението е ограничено от река Пакоша. Обектът е насочен с ъглите към посоките на света. Има формата на неправилен четириъгълник с приблизителни размери: югозападна стена- около 170 m, северозападната- около 100 m, североизточната- около 210 m, югоизточната- около 110 m. Двете източни стени са по- тънки поради стръмните склонове, а двете западни са по- дебели с крепостни кули на тях. К. Шкорпил отбелязва на югозападната стена 3 полукръгли кули плюс една кръгла ъглова на ъгъла със северозападната стена. Разстоянието между кулите е 50 крачки. В средата на северозападната стена се намира входът на твърдината, който е фланкиран с две полукръгли кули. Пред тях е имало бегма широка 8 m, а пред нея ров. Сега цялата площ се обработва и крепостния зид е силно разрушен. Крепостта е съществувала от III в.пр.н.е. до XIV в.

Местоположение

Надморска височина: 236 m GPS координати: 43°20’03” С.Ш. и 26°46’05” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. – В: ИРАИК, 10. София, 1905.
Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.