С. Рибарица – преграда Железни врата


Описание и история

Планинска преграда „Железни врата“ се намира при хижа Ехо, на 11.75 km югоизточно по права линия от центъра на село Рибарица. Преградата е пазила пътя „Васильовска пътека“, който е пресичал планината на това място. На мястото на преградата в момента няма видими следи от изградено укрепление, освен изсичанията в скалата за прокарването на пътя. По всяка вероятност камъните от него са послужили за построяването на хижа „Ехо“, до която няма автомобилен достъп и всички строителни материали са пренасяни с животинска тяга. „Васильовската пътека“ започва в района на връх „Васильов“, където се събират т.н. „Лесидренска пътека“, пътеките от селата Васильово и Рибарица.  Без да е имал облика на път в съвременния смисъл на това понятие, трасето му е добре очертано върху широкия до 50 m хребет в посока на връх „Юмрука“ в Стара планина. Пътеката минава през върховете „Турлата“, „Кашка“, „Ушите“ (Капуджика, Вратцата, Малката врата) и „Железни врата“. Достигайки билото на Стара планина, той продължава на юг към село Розино, където в околностите на местността „Калето“ се насочва в съседната „Божидарска пътека“, спускаща се от Рибаришкия проход. Описаното пътно трасе, съобразно годишните сезони е давало добри възможности за търговски контакти от двете страни на Балкана.

Местоположение

Надморска височина: 1648 m GPS координати: 42°46’31” С.Ш. и 24°28’54” И.Д.

Източници

Христов, И. Пътища и крайпътни съоръжения в Хемус. В. Търново, 2002

Comments are disabled.