С. Репляна – крепост на вр. “Болван” / “Голема глама”


Описание и история

Късноантична крепост има на върха на възвишението „Болван“/“Голема глама“, на 1.78 km североизточно по права линия от центъра на село Репляна. Според Иван Балкански, крепостта има размери 183х250х280 m и заема високата връхна част на масива, като обгражда поляна, на която от трите страни личат основите на стени, изградени с ломени местни камъни. От четвъртата северна страна скалния склон е отвесен и висок.

Местоположение

Надморска височина: 923 m GPS координати: 43°31’20” С.Ш. и 22°45’16” И.Д.

Източници

Балкански, И. Археологическа карта на Белоградчишко. София, 1965 г.

Comments are disabled.