С. Разлив – крепост Боровец


Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Боровец се намира на 6.42 km северозападно по права линия от центъра на град Правец. Крепостта е разположена в местността „Боровец” на около 4 km северно от село Разлив. Тя е разположена на площ от около 4 дка. Голямата денивелация на терена прави крепостта трудно достъпна от всички страни. Резултати от теренното археологическо проучване дават нова, важна информация за изграждането на Старопланинската укрепителна система в Старопланинската укрепителна система през V-VІ в. Стратегическото местоположение на крепостта „Боровец” позволявала пряка визуална връзка към другите големи крепости в района- „Урвич” при с. Боженица, крепостите „Острома” и „Чертиград”. Разкрита е мощна укрепителна система на крепостта, като стените са зидани от ломени камъни с различна големина, споени със здрав хоросан. В стената са открити отвори за изтичане на атмосферните води. В югоизточната част на крепостта е открит вход и правоъгълна кула. Проучена е цитаделата, където се откриват сгради изградени от ломени камъни на калова спойка, както и една сграда на хоросан с по- специално предназначение. По време на разкопките се откри голямо количество фрагменти керамика от І-во хилядолетие пр.н.е. до VІ в. По всяка вероятност в древността на това място е съществувало и тракийско светилище, което е продължило да съществува и през римския период. Досега са открити различни предмети от бита, фибули, стрели, оловна пластина с надпис на гръцки език, монети, каменни точила, фрагменти от бронзови огледала, оловни рибарски тежести, керамична лампа и др. 

Местоположение

Надморска височина: 846 m GPS координати 42°56’44” С.Ш. и 23°52’44” И.Д.

Източници

http://www.museum-pravets.com/borovez.php

Снимки

http://azor.snimka.bg/mountain/krepost-borovec-s-razliv-pravec.596271

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.