С. Равадиново – крепост Малкото кале


Описание и история

Тракийска, антична и късноантична крепост „Малкото кале” е заемала билната заравненост на едноименен малък връх по Меден рид, на 5.1 km южно по права линия от центъра на село Равадиново и на около 5 km от Ранули. Крепостната стена върви по ръба на естествения скален венец. Общото пространство не надхвърля 4 дка. Крепостта е достъпна единствено по тясно било от юг. Стената е изградена от местен ломен камък със спойка от кал и без изразена тенденция към редова зидария. Тя е дебела от 1.6 до 1.9 метра и следва очертанията на билната заравненост, като включва венец от големи каменни валуни и цели скали. Заградената площ е около 4 дка и в нея се забелязват следи от постройки. По повърхността на терена в крепостта са пръснати фрагменти от покривни керемиди от типовете, произвеждани в Аполония през 4- 2 в.пр.н.е. Вероятно входът на крепостта е бил в тесния проход между два големи каменни валуна с височина около 6 метра. В резултат от проведените археологически разкопки в северната част на Малкото кале бяха установени два строителни периода на крепостната стена. Първоначално тя е била изградена през 8 в.пр.н.е. и е възстановена в края на 4 в.пр.н.е. и е просъществувала през цялата антична епоха докъм 6 век. Намерени са много фрагменти от сива и груба червена керамика, глинени лампи, човешки и животински фигури от глина, няколко цели съда, каменни бойни топки, бронзови и железни предмети, бронзови монети от 4- 3 в.пр.н.е. и др. Те дават ценни сведения за тракийското население, създало и обитавало крепостта в продължение на цяло хилядолетие.

Местоположение

Надморска височина: 285 m GPS координати: 42°20’18” С.Ш. и 27°40’52” И.Д.

Източници

Балабанов, П., Бояджиев, Ст., Тулешков, Н. Крепостното строителство по българските земи. София, 2000 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.