С. Радовене – крепост в м. “Царева могила”


Антична крепост има в местността “Царева могила” в землището на село Радовене.
Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Comments are disabled.