С. Радомирци – крепост Калето


Описание и история

Крепост Калето се намира на 1.64 km южно по права линия от центъра на село Радомирци. Изградена е на езикообразно възвишение, ограничено от юг и запад от река Златна Панега, която на времето преди корекцията е минавала плътно до южния и западния му брегове. От север възвишението е ограничено от неин десен приток, който е издълбал урва с почти отвесни склонове. През античността и средновековието река Златна Панега се е разливала на голяма площ и в общи линии цялото пространство западно и южно и северно от укреплението е било напълно непроходимо от образуваните блата, които се забелязват и днес. Укреплението е издължено в посока изток- запад, като затваря площ от 0.5 дка с неправилна форма продиктувана от терена. От изток, където възвишението се свързва с останалата част от масива е изкопан дълбок и широк ров, като почвата от рова е нахвърляна във вътрешността на обекта. Той е широк в основата около 3 m, а на върха- около 10-15 m, като склона към твърдината е почти отвесен. Укреплението е с максимална дължина от около 62 m и максимална широчина от около 11 m в момента. На терена се забелязват иманярски изкопи, както и фрагменти от битова керамика, но липсват останки от каменни стени. Поради липсата им може да се предположи, че крепостните стени са били построени от дървени трупи- палисада. На около 550 m югоизточно от Калето се намира голямата крепост „Градище“. От нея тръгва добре оформен път, който преминава южно под крепостта Калето на първата незаливаема тераса. Постепенно пътя извива на запад и минава непосредствено под Калето, подсича западно хълма на който се намира то и през мост е преминавал над споменатият десен приток на река Златна Панега. Именно в този участък мостът и пътя през него не може да бъде наблюдаван от „Градището“ защото се скриват от хълма на който е Калето. Мостът не случайно е поставен именно там. Това е така защото в целия останал район заблатяването на река Златна Панега е много голямо. След анализ на топографията на терена става ясно, че само на това място пътя е можел да премине на отсрещният бряг. Проблем обаче се е оказал този хълм, на който се разполага Калето. Хълмът е скривал моста, а разстоянието от над половин километър до „Градището“ би позволило на разбойнически банди бързо да нападнат керван или пратеник и докато от твърдината разберат какво става, те безпрепятствено да избягат в горите, които в древността са били навсякъде около реката. За да предотвратят такъв злощастен сценарий, древните стратези решават да издигнат предмостово укрепление именно на споменатият хълм и в него да разположат малък гарнизон за охрана на пътя и моста. Това обяснява липсата на каменни ограждения в Калето, където за такъв обект, естествената непристъпност на терена създаден от реките се е нуждаел само от стабилен ров и здрава палисада. Споменатият по- горе път, чието трасе се проследява покрай старото корито на река Златна Панега, вероятно е бил доста важна в миналото артерия. Това личи по запазената на места ширина от над 3 m, както и от каменни трасирания, подпори и добре оформените дълбоки канавки изкопани в местата където терена, от който се стича вода е по- високо. Такива канавки се проследяват почти по цялото трасе на пътя след Калето 

Местоположение

Надморска височина: 130 m GPS координати: 43°13’59” С.Ш. и 24°11’55” И.Д.

Източници

М. Гърдев
К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/JKph6RkmrrJkwegU9

Планове

К. Василев

Comments are disabled.