С. Реселец – антична крепост Калето в м. “Реселешки кукли”


Описание и история

Антична крепост Калето се намира на 2.54 km югоизточно по права линия от центъра на село Реселец в местността „Реселешки кукли”. Изградена е върху възвишение със стръмни и отвесни склонове на запад, север и юг. Единствено достъпна е от изток. Има правоъгълна форма разположена с дългата страна в посока югозапад- североизток. Максималните размери са 82х100 m. Площта на крепостта е от порядъка на 2 дка. В днешно време от крепостната стена е запазен малък фрагмент. Тя е изградена от ломен камък, споен с бял хоросан. 

Местоположение

Надморска височина: 306 m GPS координати: 43°14’01” С.Ш. и 24°03’56” И.Д.

Източници

Митова- Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг. София, 1979
М. Гърдев

Comments are disabled.