С. Каменец – антична и късноантична крепост


Описание и история

Антична и късноантична крепост има на 2.61 km североизточно по права линия от центъра на село Каменец. Изградена е в ъгъла между реките Пелишатска бара и Пордимска бара при вливането им, на естествено защитен терен между двете реки, със стръмни склонове на север, изток и запад, на площ около 10 дка. От най- достъпната западна стена е имало издълбан дъгообразен ров. Западно от него е имало селище. През селището в посока североизток- югозапад е минавал път. Стените са били изградени от ломен камък, споен с хоросан. В момента няма видими следи от твърдината. Крепостта е съществувала и през късната античност. Западно от нея минава античния път Димум (Белене)- Мелта (Ловеч).

Местоположение

Надморска височина: 95 m GPS координати: 43°21’12” С.Ш. и 25°01’47” И.Д.

Източници

Митова- Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг. София, 1979
М. Гърдев

Comments are disabled.