С. Раданово – крепост Градище

С. Раданово - крепост Градище

Крепост Градище снимана от запад. Автор: М. Гърдев


66 / 100

Описание и история

Крепост Градище се намира на 1.2 km южно от крепост „Кутра“ и на 1.65 km източно по права линия от центъра на село Раданово. Изградена е в югозападния ъгъл на плато „Бостанлъка“, на стръмния десен бряг на река Янтра. От запад е ограничена от река Янтра, а от юг- югоизток от суходолие, в което вероятно по онова време е имало поток. Най- достъпна е от север- североизток от към платото.

Укреплението Градище има формата на неправилен петоъгълник. Размерите на стените са 71 m от запад, 27 m от юг, 84 m от югоизток, 24 m от изток и 86 m от север. Общата площ е 4.28 дка. През 1930 г. още са личали слаби следи от основите на крепостните стени, а през 1949 г. те вече са били напълно унищожени.

В днешно време мястото е покрито с трева и храсти, без никакви видими следи от твърдината Градище. Още една от изчезналите крепости на България, за която ще остане само спомена и написаното за нея. Двете крепости при село Раданово са охранявали мост над река Янтра с античен път, минаващ през него. Според планировката на обекта може да се предположи, че той е или късноантичен, или средновековен, а може би е съществувал и през двата периода.

Местоположение

Надморска височина: 90 m GPS координати: 43°20’45” С.Ш. и 25°39’50” И.Д.

Литература

Стефанов, С. Старините по долния басейн на Янтра. София, 1956.
Автор: М. Гърдев

План

img 4785 scaled e1630124628412
План на крепост Градище от С. Стефанов на скица “В”.

Comments are disabled.