С. Стефан Стамболово – крепост Малко градище

С. Стефан Стамболово - крепост Малко градище

Северната стена на Малко градище снимана от запад. Автор: М. Гърдев


64 / 100

Описание и история

Антична и късноантична крепост Малко градище се намира в местността „Липата“, на 4.61 km западно по права линия от центъра на село Стефан Стамболово и на 11.29 km северозападно от „Никополис ад Иструм“. Изградена е в крайната западна част на рида „Липата“.

От север тази част на рида е ограничена от потока Капчик дере, а от юг и запад от други два потока, които след сливането си са ляв приток на Капчик дере. От своя страна Капчик дере малко по на север се влива в река Гаргалъка. Крепостта Малко градище се издига на около 20 m над нивото на потоците. Склоновете на върха от запад и юг са много стръмни. Най- достъпен е от изток по билото на рида.

Укреплението Малко градище има форма на неправилен многоъгълник, като крепостните стени следват конфигурацията на терена. Издължена е в посока северозапад- югоизток. Максималните размери са 83 m дължина и 67 m ширина. Източната крепостна стена е с няколко чупки, а на северната и северозападната личат само основите, затрупани под дебел насип, осеян с камъни и обрасъл с храсти и плешива гора.

Стените са изградени от ломени камъни и хоросан, смесен с чукани керемиди. Намерената керамика е римска и късноримска. На север пред обекта има издълбан ров, дълбок около 4-5 m и широк около 10-12 m. Вътрешността е гъсто застроена.

На 2 km източно от твърдината Малко градище, в посока север- юг върви пътят от „Нове“ и „Димум“ към „Никополис ад Иструм“. На 2 km южно от обекта, в посока запад- изток върви пътят от „Улпия Ескус“ за „Никополис ад Иструм“, който се влива в първият югоизточно от крепостта.

Западно от Малко градище в посока север- юг и северно от него в посока изток- запад минават второстепенни, антични пътища. За охраната на всички тези пътища на гарнизона при крепостта помага тоя от крепост Голямо градище, която се намира на 1.27 km северно от първата. Освен за охрана, двете градища са играли ролята и на пътни станции за някой от пътищата.

Местоположение

Надморска височина: 193 m GPS координати: 43°16’59” С.Ш. и 25°30’13” И.Д.

Литература

Стефанов, С. Старините по долния басейн на Янтра. София, 1956.
Автор: М. Гърдев

Планoве

img 4771 scaled e1630242654459
План на крепост Малко градище от С. Стефанов
img 4774 scaled e1630243111380
План на двете крепости от С. Стефанов

Comments are disabled.