С. Приселци – вал Гермето

img 5815 scaled e1606453567280

8 / 100

 

Описание и история

Средновековен, землен вал Гермето е разположен е в източната част на Камчийска планина. Има дължина около 15 km и започва от античната крепост при село Приселци, която е част от преградната система, съставена от преградни стени и крепости, като завършва при село Паницово. Валът се отклонява от посоката на античната преградна стена, която следва левия бряг на река Двойница и минава по ръба на южния склон на възвишението, върху което е изградено селото. След село Раковсково излиза на билото и се проследява край шосето Дюлино- Паницово. Завършва при късноантичната каменна преграда, която е охранявала пътя южно от линията на главната стена. Успоредно на преградата са изградени допълнително два вала, първият от които образува почти прав ъгъл с главния вал. Между двата вала има ров. Съединяването на античната преграда със средновековния вал показва, че минаващият от тук път е запазил значението си и през средновековието. Строителите на вала са използвали останките от преградата за допълнителна защита. Земленият насип е широк 10-15 m, а височината му достига до 2 m. В днешно време е запазен почти по цялата си дължина.

Местоположение

Надморска височина: 139 m GPS координати: 42°49’24” С.Ш. и 27°47’23” И.Д.

Източници

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982
М. Гърдев

Comments are disabled.