Гр. Силистра – османски форт Джермен табия


4 / 100

Описание и история

Османски форт Джермен табия се е намирала приблизително на 0.92 km източно по права линия от центъра на град Силистра, в квартал Самолета. Насочен е с фронт на югоизток. В днешно време е напълно унищожен. Част е от вътрешния отбранителен пояс на османска крепост Силистра. Във външния пояс е имало седем редута и един форт- „Чаир табия“, „Кючук Мустафа табия“, Меджидие табия, „Ордун табия“, форт „Араб табия“ и „Островната табия“ на остров Пастрамаджи, която отбелязваме, само защото е съществувала. Вътрешния отбранителен пояс се е състоял от един форт и четири редута- „Лом табия“, „Малката табия“, „Стамбул табия“, форт Джермен табия и „Диш Чингил табия“. Външния пояс е имал фронт от 13 km. Почти всички редути са унищожени и застроени така, че не може да се каже каква форма са имали. Можем само да локализираме разположението им и главната посока на фронта им.

Местоположение

Надморска височина: 25 m GPS координати: 44°07’06” С.Ш. и 27°16’16” И.Д.

Литература

Балабанов, П., С. Бояджиев, Н. Тулешков. Крепостно строителство по българските земи. София, 2000.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.