С. Полски извор – крепост Калето


Описание и история

Антична, късноантична и средновековна крепост Калето се намира на 4.87 km североизточно по права линия от центъра на село Полски извор. Тя е издигната на възвишение в северната част на плато, от което има отлична видимост към долината на Айтоска река и западното крайбрежие на Бургаското езеро. От север и запад крепостта е естествено защитена със стръмни склонове. От югоизток обекта е най- достъпен, там терена е почти равен.. Укреплението е силно обезличено вследствие усилената работа на иманяри и земеделска техника. Крепостните стени вече трудно се проследяват на терена. Най- видими са на север и запад. Те са били градени от местен, ломен камък, споен с бял хоросан. Източната част на укреплението попада в обработваема земя и границата му не може да бъде точно определена. Във вътрешността се намират много фрагменти от строителна и битова керамика. Максималните размери на обекта са предполагаемо 95х91 m и площ от около 6.8 дка.

Местоположение

Надморска височина: 59 m GPS координати: 42°29’18” С.Ш. и 27°19’13” И.Д.

Източници

Е. Минчев
К. Василев

Снимки

https://goo.gl/photos/qeAoiY3kQ4BPbuLu5

Планове

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.