С. Кочан – крепост в м. “Извор”


Описание и история

Средновековна крепост и манастир има в местността “Извор”, на 4 km северно по права линия от центъра на село Кочан. Двата обекта са построени в непосредствена близост един до друг по поречието на река Кочанска/Жижевска. Укреплението е издигнато на естествено защитен хълм със стръмни склонове от запад, изток и юг и удобен достъп от север през тясна седловина. Хълмът е обиколен от изток и юг от река Кочанска/Жижевска, а от запад от дълбоко сухо дере с извори. Крепостта обхваща върха на възвишението, като крепостните зидове са изградени под ръба на венеца и са подпрени на склоновете. Тя има неправилна форма с площ от 1 дка и максимални размери 65х24 m. Крепостните стени са градени от цепен камък споен с бял хоросан, като дебелината им е над 1.5 m. По-голямата част от стените се проследяват във вид на разсип, като на някой места трасето се наблюдава и под насип от пръст. Северната, най- лесно достъпна стена е със значителна дебелина и дължина 20 m. На нея е изградена голяма квадратна кула, която е външна за куртината. Размерите на кулата са около 6х4 m. Нейните стени са разкрити от иманярите и са с дебелина над 1 m и запазени на височина до 1.5 m.  Входа във крепостта по всяка вероятност е бил източно, непосредствено до кулата, като тя е отговаряла за неговата защита. По западната стена и от юг вероятно също е имало бастиони, които подсилват защитата на стената. Тези склонове са стръмни, но по- лесно достъпни в сравнение с източният склон. По терена на обекта се забелязват множество фрагменти от битова керамика. Непосредствено северно пред крепостта по седловината е издълбан ров с дълбочина от 2-3 m и ширина от 3 до 6 m. През седловината и дъното на ровът, преминава стар път който идва от север и заобикаля от запад и юг крепостта. Пътят е използван интензивно от местното население до втората половина на XX в. за което свидетелства изградена чешма с все още четяща се дата. Североизточно от крепостта и седловината се е разполагал предполагаемо манастир. Той е изграден на равна не заливаема площадка на десният бряг на реката. Има неправилна шестоъгълна форма с площ от 1 дка и максимални размери 43х30 m. Оградния зид е граден от местен ломен и речен камък без следи от спойка. Оградните зидове от запад се проследяват във вид на разсип а тези от юг и север се наблюдават под насип. От източния зид няма запазени следи над терена. Оградните зидове на манастира са значително по- малки от крепостните зидове на укреплението. По голямата част от манастирските сгради са били подпрени на западния ограден зид. Останки от голяма сграда ориентирана изток-запад се виждат в югозападната страна на манастира. Може да се предположи, че това са останки от манастирската църква. Непосредствено южно от нея, вероятно се е издигала и манастирската кула, чийто останки добре се различват на терена. Споменатият по-нагоре път заобикаля манастира от изток и юг, като от юг пътя минава между двата обекта. Теренът около обектите е естествено непристъпен. Северно и западно от манастира се простират високи и отвесни скални склонове, които правят достъпът до обектите от тази страна много труден. От изток дълбокото дере на река Кочанска/Жижевска, която е била значително по- пълноводна в древността, е правила достъпът от тази страна също невъзможен. Единственият достъп до долината и обектите е по споменатият път, съответно от север и юг. Западно от крепостта, на десният бряг на сухото дере  се забелязват останки от сгради. Много е вероятно там да се е разполагало неукрепено предградие. Точната датировка на двата обекта може да се определи след археологически проучвания. Тогава може да се установи, че крепостта и манастира не са съществували по- едно и също време.

Местоположение

Крепост – Надморска височина: 1112 m GPS координати: 41°37’25” С.Ш. и 24°01’47” И.Д.
Манастир – Надморска височина: 1123 m GPS координати: 41°37’27” С.Ш. и 24°01’49” И.Д.

Източници

К. Василев

Снимки

Крепост – https://photos.app.goo.gl/bTHKoJX3D1pLAaxg7
Манастир – https://photos.app.goo.gl/Unmo7nr7fnbeoXcr6

Планове

К. Василев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.