С. Осина – крепост


14 / 100

Описание и история

bulgariancastrles s.osina krepost 1Крепост има, на 1.57 km южно по права линия от центъра на село Осина, върху възвишение със стръмни склонове от изток, запад и юг. Възвишението е обградено от запад от река Осинска и от изток, от неин ляв приток, река Орфенски дол.  Двете реки се вливат една в друга южно под възвишението, като го правят по този начин почти непристъпно от тези страни. Единствения достъп до възвишението и крепостта е от север по много тясна и дълга седловина, по която минава стар път охраняван от три кули. Крепостта има елипсовидна форма с площ 1.28 дка, като има максимална дължина, в посока север- юг, 86 m и максимална ширина, в посока изток- запад, 27 m. Стените на крепостта са доста обезличени и се проследяват под насип. Северната стена е осезаемо по дебела и сравнително къса, едва 6 m, което е продиктувано от формата на релефа. Там седловината, по която се стига до крепостта е широка едва 5 m. Във вътрешността на твърдината се наблюдават неравности, най- вероятно от вътрешни градежи. На около 15 m северно от крепостта, вляво от стария път се наблюдават следи от масивна правоъгълна сграда, чийто останки се наблюдават под насип. Останките най- вероятно са от изнесена пред крепостта масивна кула. На 27 m северно от тази кула се забелязват следи от втора, този път квадратна кула. Тя е разположена по същия начин, отляво на пътя. След нея седловината постепенно намалява и достига основния хребет, където е разположена още една, трета квадратна кула. Тя отстои на 138 m северно от втората. Югоизточно от крепостта, на около 53 m през тясна седловина, се намират интересни скални образования, разположени като венец на носа на хребета и затварящи площ от 0.4 дка. В площта затваряна от този венец се намира доста парчета от керамика. Поради разположението си, причудливите скали и наличието на керамика, може да се предполага че скалния венец е бил тракийско светилище, чийто достъп е бил единствено през крепостта. Из цялата територия на крепостта се забелязват стари и нови иманярски изкопи в които се открива доста фрагменти от строителна и битова керамика. Южно, в подножието на хълма над реката, минава запазен до днес римски мост, през който е преминавал стар път. Вероятно крепостта на хълма е служела за охрана на този път и може да се предполага, че е съществувала от траките до средновековието, но поради близостта си до двете села Осина и Любча и обезличаването и в следствие от тази близост, това може да бъде потвърдено само с археологически проучвания.

Местоположение

Надморска височина: 1115 m GPS координати: 41°37’14” С.Ш. и 24°04’55” И.Д. – на крепостта
Надморска височина: 1112 m GPS координати: 41°37’16” С.Ш. и 24°04’56” И.Д. – на кула 1
Надморска височина: 1111 m GPS координати: 41°37’17” С.Ш. и 24°04’56” И.Д. – на кула 2
Надморска височина: 1120 m GPS координати: 41°37’22” С.Ш. и 24°04’57” И.Д. – на кула 3
Надморска височина: 1112 m GPS координати: 41°37’11” С.Ш. и 24°04’56” И.Д. – на светилището

Източници

К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/aR8ZnfhqsXWSGP7X9

 

Comments are disabled.