С. Подкова – крепост Асара


64 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Асара се намира на едноименния връх, на 0.88 km североизточно по права линия от махала Османкьой на село Подкова. Тя е разположена на самостоятелен, куполообразен връх с високи и стръмни склонове. Той се извисява на 190-340 m над околността. От хълма има отлична видимост във всички посоки и към всички крепости наоколо. От югозапад склоновете са скалисти и на места отвесни. Преди време, на южния склон е имало каменна кариера, заради която вероятно е бил изграден широк път с трошенокаменна настилка, опасващ цялото възвишение. Дори до самия връх, по най- достъпния североизточен склон, е бил прекаран път. Трасирането на тази отсечка е нанесло големи щети на обекта. Разрушени и отстранени са били част от каменните валове останали след срутването на стените. Част от културния пласт също е бил отнесен и сега представлява избутана настрани безформена купчина пръст и камъни. Преди това разрушение пътят към върха на обекта е тръгвал от изток и по североизточния и северния склон се е изкачвал на върха. Формата на крепостта е неправилна, издължена в посока североизток- югозапад, като крепостните стени следват конфигурацията на терена. От югозапад не е имало крепостна стена. Там твърдината е защитавана от отвесните скали. Твърдината е имала два, а може би и три пояса крепостни стени като бъдещи археологически разкопки ще потвърдят или отрекат това предположение. Крепостната стена, която добре се проследява на терена е заграждала върха от север, запад и изток, като от юг и югозапад няма крепостна стена поради стръмния и отвесен скалист склон. Тя следва терена под формата на неправилна дъга. Затвореното пространство е с приблизителни размери 166 m в посока северозапад- югоизток и 68 m в посока североизток- югозапад и площ от 8.3 дка. Вторият пояс на крепостта е издигнат по ръба на заравненият връх на възвишението, като има дъгообразна форма и заграждала по- малък периметър. Сега тя представлява вал от камъни или каменни разсипи на по- стръмните места. От изток следите на тази стена са унищожени от строителна техника и над повърхността няма запазена част от зида. И двата пояса крепостни стени са изградени от ломени, местни камъни без спойка. Входът в укреплението е бил от юг през отвесните скали, като умело е всечен в тях. В крепостта, на повърхността, може да се види множество фрагментирана битова керамика правена на ръка и украсявана с различни орнаменти. Керамиката предполага, че крепостта е била тракийска. През средновековието, на по- високо и по- трудно достъпно място е била изградена крепостта при село Самокитка и възвишението край Чорбаджийско е загубило своето стратегическо значение.

Местоположение

Надморска височина: 559 m GPS координати: 41°23’27” С.Ш. и 25°25’21” И.Д.

Литература

Балкански, И. Източно- родопски крепости. София, 1977.
Автори: Д. Димов и К. Василев

Снимки

Снимки от крепост Асара

Планове

Автор: К. Василев

Видео

Comments are disabled.