С. Петко Славейков – крепост на възвишение “Овдин”


Описание и история

Тракийска, антична и късноантична крепост има на възвишението „Овдин“, на 2 km източно по права линия от центъра на село Петко Славейков. Хълмът „Овдин“ представлява самостоятелно, силно издължено в посока югозапад- североизток възвишение, със стръмни или отвесни, високи склонове от всички страни. Издига се на около 245 m над околната равнина. Според написаното в книгата на Н. Ковачев „Местните названия от Севлиевско“, на хълма има две крепости- едната на югозападния край е антична, а другата на североизточния е късноантична. Нашите наблюдения показаха, че всички съоръжения са изградени от ломени камъни без спойка и не се забелязват останки от хоросан. Също така на терена не се забелязват останки на строителна или битова керамика, което подлага под съмнение твърдението за римски или византийски строежи. За същото говори и липсата на пресни иманярски трапове, които изобилстват на съседната крепост „Калето“. Според нас крепостните съоръжения, макар и много на брой, са изцяло тракийски.
Тракийският град обхваща цялото било на височината, като то от всички страни е заградено с крепостна стена, изградена от ломени, плочести камъни без спойка. Общата дължина е около 1760 m, а приблизителната широчина в най- широката част е около 270 m. Общата форма на съоръжението е вретеновидна. За цялостното проучване на обекта е нужно да се обиколи целия хълм, включително и склоновете. Билото в най- югозападната и най- североизточната си точка, завършва със скалисти върхове, на които се забелязват останките на самостоятелни кули. След тях в посока на вътрешността следват две укрепления, като югозападното е смятано за антично, североизточното за късноантично. На различни места във вътрешността се забелязват много следи от укрепяване, като издълбани в скалата ровове, както и множество останки от крепостни стени и стени на сгради. По дължината на билото има прокаран път, който е запазен и до днес, както и част от входно- изходните пътища. Най- добре укрепено е североизточното укрепление. От северозапад и югозапад то е с двойна крепостна стена, като от югозапад на вътрешната крепостна стена се забелязват останки от кули. Дължината му е 228 m, а широчината- 87 m. Формата е приблизително елипсовидна. Достъпът до твърдината се осъществява по древния северозападен път на крепостта, като е възможен и за високо проходима техника. 

Местоположение

Най- североизточна точка: Надморска височина: 557 m GPS координати: 43°03’13” С.Ш. и 24°59’48” И.Д.
Най- югозападна точка: Надморска височина: 489 m GPS координати: 43°02’46” С.Ш. и 24°58’40” И.Д.

Източници

Ковачев, Н. Местните названия от Севлиевско. София, 1961 
М. Гърдев
 

Comments are disabled.