С. Павелско – крепост Св. Никола


6 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Св. Никола се намира на едноименния хълм, на 0.84 km северозападно по права линия от центъра на село Павелско и на 0.64 km югоизточно от центъра на село Хвойна. Хълмът на който се издига укреплението, представлява самостоятелна височина със стръмни и на места отвесни, скалисти склонове. Тя се извисява на десния бряг на река Чепеларска, на входа на прохода за град Асеновград и контролира малката долина на селата Павелско и Хвойна. Обекта е с неправилна форма напомняща попова лъжичка. Ориентирано е в посока северозапад- югоизток и умело вписва в контурите си естествените скални откоси и стръмни склонове. Максималните размери на твърдината са 422х158 m и площ от 37 дка. Крепостта е имала няколко крепостни пояса, които следват конфигурацията на терена. Крепостните стени днес са почти напълно обезличени както и цялото укрепление, но на отделни места те се проследяват под формата на насипи. Стар път пресича река Тодорова, десен приток на Чепеларска река и минава през изкуствено изсечена скала. В дясно от пътя, на оформен, скален къс е издигната старата църква “Св. Спас”. По всяка вероятност църквата е построена върху основите на по- стара такава или на голяма отбранителна кула. След просеката пътя се разделя на две. Единия път продължава на югоизток и минава в югозападното подножие на хълма. Втория път извива и директно се насочва към крепостта. Този път постепенно се изкачва по стръмния склон, като е защитаван от североизток от крепостна стена. Пътя продължава и достига входа на твърдината, оформен между естествена скала и крепостната стена от североизток. От там пътя минава в право трасе отвътре и непосредствено до североизточната стена и излиза от обекта през втора потта разположена на малка югоизточна стена. Този вход е перпендикулярен на основната стена и е защитаван от нея. Малко преди главният път да напусне укреплението, едно отклонение от него се изкачва по стръмния склона на югозапад и достига вътрешна преградна стена. След тази преградна стена отклонението попада в малка заравнена площадка, която от югоизток е преградена от основната крепостна стена на външния град, от североизток от споменатата преградна стена, а от останалите страни се намират отвесни склонове. Цялото това пространство от външния вход до основния вход на крепостта с размери 168х40 m представлява скални купени с отвесни склонове използвани основно по време на отбрана без каквито и да е следи от застрояване. Само на отделни участъци в скалите, където достъпът е много труден, но възможен са били издигнати малки преградни зидове. От заравнената площадка се влиза във външния град, който основно се разпростира в северозападния и югозападния му участък. Там има следи от застрояване, но местното население е унищожило всичко и само на отделни места в стари иманярски изкопи се открива по някоя основа. В този участък се издига и църквата “Св. Никола”, която вероятно е построена върху основите на по- стара такава. Югозападните части на хълма в този участък, продължават да са доста стръмни и непристъпни, като крепостни стени са издигани само на отделни по- достъпни участъци. От тази страна вероятно е имало още един вход, през който по изсечена в скалите пътека се е стигало до първия главен път в югозападното подножие. Североизточните и югоизточни склонове на възвишението са били оградени от крепостна стена, която сега се проследява под формата на нисък насип 0.5 m. На най- високата част от хълма в югоизточния край на възвишението е бил разположен вътрешния град- цитадела. Той има елипсовидна форма с максимални размери около 60х40 m. Крепостната стена на цитаделата се проследява под насип широк около 2 m, като само в западния участък се забелязват разсипи от камъни. Тя е била гъсто застроена, но днес няма и помен от това. От североизток и изток между цитаделата и крепостната стена на външния град се забелязва още една крепостна стена. По целия терен на крепостта се намират фрагменти от битова и строителна керамика.

Местоположение

Надморска височина: 764 m GPS координати: 41°51’53” С.Ш. и 24°41’44” И.Д.

Източници

К. Василев

Снимки

https://goo.gl/photos/CuRBNB3JGEjy6r7f7

Comments are disabled.