С. Пастух – крепост Житомистк


Описание и история

Средновековна крепост „Житомистк“/“Градището“ се на 1.55 km източно по права линия от центъра на село Пастух. Построена е върху височина с два заоблени върха,в местността “Скалето”. Известна е под имената „Градището“, „Дукяно“,“Паланката“ и „Калугерица“. Югозападните склонове на възвишението се спускат стръмно към река Струма. На южния връх са запазени значителни останки от крепостен зид, граден от ломени камъни, споени с бял хоросан. Един фрагмент от стената има височина 1.5 m и се проследява на дължина повече от 10 m. Преди години е открит водопровод от глинени тръби. Оттук произхожда бронзова плетена ризница. Сега по затревения терен има късове строителна и битова керамика. Според Иречек тук се е намирал средновековният град „Житомистк“, споменаван като значително селище през ХІІ-ХІV век. Съвременните археологически наблюдения потвърждават тази хипотеза. Близо до крепостта върху северния връх се намира църквата „Св. Богородица“.

Местоположение

Надморска височина: 616 m GPS координати: 42°12’23” С.Ш. и 22°55’15” И.Д.

Източници

Дремсизова-Нелчинова, Цв. и Слокоска, Л. Археологически паметници от Кюстендилски окръг, София, 1978 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.