С. Паничково – крепост Клисе куле / Хисар куле


Описание и история

Тракийска и късноантична крепост Клисе куле/Хисар куле се намира на едноименната височина, на 2.67 km северно по права линия от центъра на село Паничково. Крепостта е издигната на продълговато възвишение, ориентирано север- юг със стръмни източни, северни и западни склонове. Терена на възвишението е осеян със скални късове, които умело са включени в отбранителната система на обекта. Входът е бил от юг, където две скали оформят проход, като врата. Твърдината е силно обезличена, като на терена крепостните стени се проследяват под насип. Укреплението вероятно е използвана и през късната античност, тъй като на терена се забелязват и парчета строителна керамика. Крепостта е служила за охрана прохода.

Местоположение

Надморска височина: 780 m GPS координати: 41°52’09” С.Ш. и 25°08’36” И.Д.

Източници

Е. Минчев
К.Василев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/02/blog-post_8.html

https://photos.google.com/album/AF1QipPkLx1KfUvgiOXVmhmn7i6e9dCw5eePhS_dks6S

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.