С. Овчарово – крепост Сиврикос кале


7 / 100

Описание и история

Антична и късноантична крепост, наречена “Сиврикос кале” се намира на 1.57 km източно по права линия от центъра на село Овчарово, в западния край на Провадийското плато. Има запазена стена от ломен камък и хоросан с дължина около 150 m. Крепостта е от II-V век. Източно от нея минава римският път от “Дуросторум” (Силистра), който отива към “Веселиновския проход”.

Местоположение

Надморска височина: 182 m GPS координати: 43°12’10” С.Ш. и 27°07’02” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.